Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

2216 2b27 500
Reposted fromkelu kelu viajezu jezu
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaslova slova
2932 3f91 500
Reposted fromkot kot viamangoe mangoe
(...) wprawdzie to już nie te czasy, kiedy sensem życia kobiety był mąż, uważam jednak, że małżeństwo nadal ma swoje zalety. Nawet, a w niektórych przypadkach zwłaszcza, małżeństwo nieudane. Jak na przykład byłej modelki Heather Mills i eks-beatlesa Paula McCartneya. Otóż za kilka lat tego związku Heather otrzyma od swego byłego męża około siedemdziesięciu czterech milionów euro. I dlatego śmiem twierdzić, że nawet nieudane małżeństwo ma swoje zalety. Pod warunkiem, oczywiście, że wyjdzie się za odpowiedniego mężczyznę.
— Maria Czubaszek, Nienachalna z urody
6449 b7a9 500
Reposted fromhelpfulDeathgod helpfulDeathgod viadonus donus
7886 d02e 500
Reposted fromsober sober viayuras yuras
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viayuras yuras
9237 9536 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayuras yuras
2358 d74a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaOhSnap OhSnap
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
1044 6d38 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapodprzykrywka podprzykrywka
9551 4808
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajulann julann
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoll oll
1877 67f6 500
Reposted fromxanth xanth viabiesyfiodora biesyfiodora
8613 7242
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale vialujek lujek
2048 d672 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viamichalkoziol michalkoziol

March 10 2019

1937 21dd
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabiesyfiodora biesyfiodora
0028 c1aa 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabiesyfiodora biesyfiodora
8318 b906 500
Reposted fromlllm lllm viaflaus flaus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl